Mochi Red Bean

Mochi Peanut Butter

Mochi Black Sesame

Mochi Pandan Mung Bean

Mochi Chocolate

Mochi Red Bean (Free)

-Unavailable-

Mochi Peanut Butter (Free)

-Unavailable-

Mochi Black Sesame (Free)

-Unavailable-

Mochi Pandan (Free)

-Unavailable-

Mochi Red Bean

RM 2.20

ADD

Mochi Peanut Butter

RM 2.20

ADD

Mochi Black Sesame

RM 2.20

ADD

Mochi Pandan Mung Bean

RM 2.20

ADD

Mochi Chocolate

RM 2.50

ADD

Mochi Red Bean (Free)

RM 0.00

-Unavailable-

Mochi Peanut Butter (Free)

RM 0.00

-Unavailable-

Mochi Black Sesame (Free)

RM 0.00

-Unavailable-

Mochi Pandan (Free)

RM 0.00

-Unavailable-